• news.cision.com/
  • Gunnebo/
  • Gunnebo lanserar SafePay - ett slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln

Gunnebo lanserar SafePay - ett slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln

Report this content

Gunnebo lanserar SafePay - ett slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln Gunnebo är sedan ett antal år verksam inom området kontanthantering för banker och värdetransporter. Genom ett intensivt utvecklingsarbete kan Gunnebo nu lansera ett patenterat, slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln; SafePay. SafePay har ett omfattande patentskydd och det finns på marknaden inget lika komplett system för kontanthantering i detaljhandeln. Gunnebo har under ca ett år bedrivet ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram ett system som tillfredsställer behoven av att öka säkerheten, undvika kassadifferenser, effektivisera kassahanteringen samt säkra transporter till bank eller uppräkningscentral. Dessutom måste systemet klara bank-i-butik konceptet med ökade möjligheter till recirkulering av sedlar och mynt i butikskassan. Kundfördelarna med SafePay är framförallt ökad säkerhet, tidsbesparing och bättre arbetsmiljö. Ökad säkerhet * Skyddet mot rån och stöld ökas genom att alla kontanter är skyddade såväl i kassan som under transport * Genom att inga kontanter exponeras tack vare det helt slutna systemet elimineras risken för kassadifferenser * SafePay garanterar automatisk äkthetskontroll som skydd mot falska sedlar och mynt Tidsbesparing * Start av kassa och kassörsbyte kan göras utan avstämning av växelkassa (automatiskt registrerat) * Uppräkning av behållning vid dagens slut kontrolleras automa tiskt * SafePay kan hantera flera valutor samtidigt Korrekt utbetalning av växel sker automatiskt Bättre arbetsmiljö * Väsentligt förbättrad ergonomi och arbetsmiljö, framförallt i form av minskad rånrisk för kassapersonalen. Dessutom elimineras problemet med nickelallergi * Det slutna systemet med skyddade kontanter möjliggör total flexibilitet genom att öppna och stänga kassor vid behov samt byte av personal vid kassorna Mycket stor marknadspotential "Vi ser en mycket stor marknadspotential för SafePay som vi utvecklat i nära samarbete med potentiella kunder i Sverige, Danmark och Norge. Deras och vår erfarenhet och kunnande inom säkerhetsområdet har varit mycket värdefull för hela utvecklingsarbetet", säger Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef. "SafePays marknadspotential för de segment som vi i första hand kommer att koncentrera oss på, dvs. matvarubutiker, övrig detaljhandel och bensinstationer i Europa är enligt vår bedömning mellan 1 - 1,5 miljoner kassaplatser som kan utrustas med slutna och säkra kontanthanteringssystem. Vi räknar med att SafePay om fem år kan komma att omsätta ca 400 - 500 MSEK" avslutar Bjarne Holmqvist. Starkt patentskydd "SafePay har ett gediget skydd genom patent i EU, USA och Kanada som ingick i köpet av det lilla utvecklingsbolaget Cash and Change Control Sweden AB. När det gäller tillverkningen har vi valt att samarbeta med de främsta företagen i branschen - HGL i Flen och Partnertech i Åtvidaberg säger Gunnebo Physical Securitys divisionschef Torbjörn Browall. "SafePay lanseras under november 2002 och vi räknar med att de första serieleveranserna av SafePay kan ske under andra kvartalet nästa år" kommenterar Torbjörn Browall. Den totala utvecklingskostnaden för SafePay kommer att bli ca 25 Mkr, detta inkluderar totala interna och externa kostnader samt investeringar i verktyg. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031- 83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security, telefon 031- 749 90 50, mobiltelefon 0705-92 56 04 eller Gunnar Konkell, VD SafePay, telefon 031-727 79 46, mobiltelefon 0709-27 79 46 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. SafePay - teknisk beskrivning av ett slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln Säkerhetskoncernen Gunnebo har utvecklat ett helt slutet och mycket säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln. Utvecklingen, som skett i nära samarbete med detaljhandeln, innebär en investering på 25 MSEK. Gunnebo förvärvade under 2001 "Cash and Change Control Sweden AB" och erhöll i samband med förvärvet patent i EU, USA och Kanada. SafePay består av en myntenhet, en sedelenhet med tillhörande kassettsystem samt en tömningsenhet. Sedelenhetens kassettsystem kan levereras i olika utföranden bl.a. med intelligenta kassetter som väsentligt ökar kapaciteten och ett infärgningssystem för säkrare transporter. Sedelenheten klarar att ta emot och äkthetsverifiera eller lämna ut en sedel per sekund och kan dessutom hantera flera valutor samtidigt. Sedelenheten kan lagra upp till 90 sedlar och därutöver lämna överskottet i en sluten kassett. Skulle det behövas extra stor sedelmängd kan en eller två ytterligare kassetter kopplas till vilket ger en sedelkapacitet på 400 sedlar/kassett. Sedelenheten - som byggs in i kassadisken har måtten 737 mm hög, 210 mm bred och 480 mm lång. Myntenheten har en display som ger information om inmatade pengar och saldo när transaktionen är klar. Myntenheten kan ta emot upp till 50 mynt samtidigt. Två mynt per sekund behandlas och äkthetskontrolleras och fem mynt per sekund betalas tillbaka som växel. Myntenheten kan ta emot fyra till åtta olika myntsorter och lagra 250 - 400 mynt av varje myntslag samt hantera flera valutor samtidigt. Myntenheten som exponeras vid kassadisken har måtten 920 mm hög, 190 mm bred och 445 mm lång. SafePay kan enkelt integreras med de flesta befintliga elektroniska kassasystem och tar endast ett par timmar per kassa att installera. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security, telefon 031- 749 90 50, mobiltelefon 0705-92 56 04 eller Gunnar Konkell, VD SafePay, telefon 031-727 79 46, mobiltelefon 0709-27 79 46 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT01220/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar