Gunnebo tecknar avtal med ABN AMRO om uppgradering av elektroniska säkerhetslösningar till ett värde av 30 Mkr.

Gunnebo tecknar avtal med ABN AMRO om uppgradering av elektroniska säkerhetslösningar till ett värde av 30 Mkr. Säkerhetskoncernen Gunnebo har skrivit avtal med den holländske banken ABN AMRO om ombyggnad och uppgradering av 550 serviceboxar till ett värde av drygt 30 miljoner kronor. För sex år sedan levererade Gunnebos helägda dotterbolag Rosengrens Mar tens i Holland 600 serviceboxar med avancerad säkerhetsteknik till ABN AMRO. Nu har bolaget fått en order att uppgradera 550 serviceboxar samt länka samman dem med bankens egna datasystem via S@fenet - en av Gunnebo utvecklad mjukvara för bl.a. banker. Fördelarna är betydande; - Banken vet exakt hur mycket en servicebox innehåller och när den behöver tömmas. - Kontanthanteringen och uppräkning av kontanter kan lämnas till externa leverantörer - med bibehållen kontroll över flödet av pengar. - Pengarna blir snabbare tillgängliga för såväl banken som för kunderna. - Vid tömning av serviceboxen krävs i fortsättning endast en person, eftersom alla deponeringar samlas i en säck som plomberats innan serviceboxen kan öppnas. "Vår lösning innebär att ABN AMRO ytterligare kan effektivisera sin verksamhet, och det ligger helt i linje med deras strävan att minska kontanthanteringen inne i banken. Denna uppgradering är också ett bra exempel på vår inriktning mot alltmera sofistikerade elektroniska säkerhetslösningar" säger Rosengrens Martens VD Henk Portegies Zwart. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03 alt. mbl. 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se eller Henk Portegies Zwart, VD Rosengrens Martens, tel. eller +31-20 3 988 988 alt.mobil. +31-6 11 39 50 59 www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 100 bolag fördelade på 30 olika länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/17/20020617BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar