Gunnebo tecknar avtal med ICA Ahold om 4 800 SafePay-system.

Gunnebo tecknar avtal med ICA Ahold om 4 800 SafePay-system. Säkerhetskoncernen Gunnebo lanserade i november 2002 ett patenterat, slutet och säkert kontanthanteringssystem för detaljhandeln - SafePay. ICA Ahold AB har tecknat avtal med Gunnebos helägda bolag E A Rosengrens AB om köp av 4 800 kompletta SafePay-system för den Skandinaviska mark naden. Avtalets ordervärde uppskattas till ca 400 MSEK och gäller en tvåårsperiod med beräknade första leveranser under mitten av år 2003. Avtalet med ICA Ahold omfattar leveranser till ICA, Statoil och Hakon i Sverige, Norge och Danmark samt gruppens företag i Baltikum. SafePay har ett omfattande patentskydd och det finns i dag på marknaden inget lika komplett system för kontanthantering i detaljhandeln. SafePay garanterar automatisk äkthetskontroll som skydd mot falska sedlar och mynt, samt kan hantera flera valutor samtidigt. Dessutom klarar systemet bank-i-butik konceptet med ökade möjligheter till recirkulering av sedlar och mynt i butikskassan. SafePay består av en myntenhet, en sedelenhet med tillhörande kassettsystem samt en tömningsenhet. Sedelenhetens kassettsystem kan levereras i olika utföranden bl.a. med intelligenta kassetter som väsentligt ökar säkerheten inom butiker och ett infärgningssystem för säkrare transporter. Ökad säkerhet och flexibilitet i framtidens system för kontanthantering "Vi har under år 2002 genomfört en rad fälttester i våra ICA och Statoil- butiker. Vi har också involverat våra butiksansvariga med personal i testerna och sammanfattningsvis kan jag konstatera att SafePay är ett mycket säkert och flexibelt system för kontanthantering i butik" säger ICA Aholds inköpschef Bennet Färnstrand. Viktigt första avtal för SafePay "Vi har sedan lanseringen i november förra året kunnat notera ett mycket stort intresse för SafePay - såväl i Skandinavien som i övriga Europa. Jag kan med glädje konstatera att detta första mycket stora avtal med ICA Ahold, som berör flera länder, bekräftar att vår satsning på att utveckla ett helt slutet och säkert system för kontanthantering varit rätt. Denna första order är också principiellt viktig för SafePays fortsatta marknadslansering och innebär att vi redan nu kan se en mycket större marknad än vad vi tidigare planerade för" säger Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef. Konstruktivt samarbete "Vårt samarbete med ICA-Ahold har hela tiden präglats av stor öppenhet och konstruktiva förslag till förbättringar. Det är också glädjande att ICA Ahold valt att investera i ett komplett säkerhetssystem och därför köper versionen med intelligenta kassetter för maximal säkerhet i butikerna och infärgningssystem för säkrare transporter" säger Torbjörn Browall, divisionschef Gunnebo Physical Security. Högupplösta bilder med fri publiceringsrätt kan hämtas från www.gunnebo.se. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=24032 GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031- 83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security, telefon 031- 749 90 50, mobiltelefon 0705-92 56 04 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00290/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00290/bild.html Pictures

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.