Gunnebo tillbakavisar CashGuards grundlösa påstående

Gunnebo tillbakavisar CashGuards grundlösa påstående CashGuard har i ett pressmeddelande idag meddelat att Gunnebo inte har ett köpeavtal med Ica Ahold. Detta påstående är helt grundlöst och avvisas från Gunnebos sida. Gunnebo meddelade den 12 februari att avtal tecknats med Ica Ahold- gruppen om köp av 4.800 kompletta Safe Pay-enheter . Detta är inget ramavtal utan ett bindande avtal mellan parterna. "Vi ser mycket allvarligt på att en konkurrent som CashGuard lämnar felaktig information i en sådan här viktig affär. Gunnebos uppgifter har idag återigen bekräftats av Ica Aholds inköpschef Bennet Färnstrand i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt, säger Torbjörn Browall, divisionschef Gunnebo Physical Security". GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031 - 83 68 00, mobiltelefon 0708 - 40 03 70 eller 0705 - 83 64 45 eller Torbjörn Browall, divisionschef i Gunnebo Physical Security, telefon: +46 31-749 90 50, mobiltelefon: +46 705-92 56 04 eller Janerik Dimming, informationsdirektör i Gunnebo AB, telefon: + 46 31-83 68 03, mobiltelefon: +46 705-83 68 03 eller e-mail: janerik.dimming@gunnebo.se. www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT01130/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar