Gunnebos 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility kraftigt övertecknat

Gunnebos 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility kraftigt övertecknat Gunnebo har tecknat en 200 miljoner EUR revolving credit facility med en grupp bestående av 15 banker. Lånet som har en löptid på 5 år, är avsedd att täcka allmänna finansieringsbehov samt ersätta det syndikerade lån om 143 miljoner EUR som bolaget har idag. Lånet löper med en marginal på 0,55 % vid nuvarande skuldsättningsgrad. Lånet övertecknades med 75 miljoner EUR (43 %), varvid låneramen höjdes till 200 miljoner EUR från ursprungligen 175 miljoner EUR. Mandated Lead Arranger för transaktionen är SEB, Merchant Banking. Övriga banker i syndikatet är; Arrangers: Nord/LB, Nordea och Svenska Handelsbanken. Co - Arranger: Swedbank Lead Managers: Banca Nazionale de Lavoro, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Lyonnais, Fortis Bank, HSH Nordbank, ING Belgium, Natexis Banques Populaires and the Norinchukin Bank. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo AB, telefon 031- 83 68 00 eller Torbjörn Olsson, Finanschef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00 Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar