Gunnebos produktionsanpassning ger årlig besparing på 60 Mkr

Gunnebos produktionsanpassning ger årlig besparing på 60 Mkr Vid Gunnebos Kapitalmarknadsdag i Hillerstorp, tisdagen den 9 november, med¬delade Gunnebos VD och koncernchef Bjarne Holmqvist att tidigare aviserade av¬sättningar under fjärde kvartalet 2004 för kostnadssänkande produktionsanpass¬ningar kommer att bli ca 100 Mkr. Personalneddragningarna inom den globala skåptillverkningen kommer att omfatta drygt 200 personer inom tillverkningen i Frankrike, Indien och Indonesien. Dessutom kommer serviceverksamheten och administ¬rationen inom Gunnebo Physical Security i Tyskland att samordnas. Den årliga besparingen beräknas till ca 60 Mkr, med full effekt från 2006 och för 2005 beräknas att minst halva besparingen kommer att uppnås. "Vi ser en minskad efterfrågan på traditionella bankprodukter i framförallt Västeuropa som i kombination med tidigare genomförda och pågående produktivitetsförbättringar innebär att vi kan minska personalen i produktionen", säger Gunnebos VD och kon¬cernchef Bjarne Holmqvist. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security och förste Vice VD Gunnebo AB, telefon 031-749 90 50, mobiltelefon 0705-92 56 04 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Troax och Elkosta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041108BIT21570/wkr0001.pdf Gunnebos produktionsanpassning ger årlig besparing på 60 Mkr

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar