Karin Wallström ny direktör för marknad och kommunikation på Gunnebo

Karin Wallström har blivit utsedd till direktör för marknadsföring och kommunikation (SVP Marketing and Communications) i Gunnebo-koncernen från den 1 januari 2017. 

Detta är en ny position för marknadsföring, varumärkes strategi samt kommunikation som kommer att ingå i Gunnebos koncernledning. 

Karin har en magisterexamen i Redovisning från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har arbetat med Investerarrelationer, kommunikation och marknadsföring på Gunnebo sedan 2003, från år 2009 som koncernens Informationsdirektör. Innan Karin började på Gunnebo jobbade hon som ekonomijournalist.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, VD och koncernchef, tel. 010-2095 057, eller
Karin Wallström, Informationsdirektör, tel. 010-2095 026

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 500 anställda i 27 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar