SEB förnyar sina kontor för drygt 10 Mkr med produkter från Rosengrens

SEB förnyar sina kontor för drygt 10 Mkr med produkter från Rosengrens EA Rosengrens - som ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo - har under sommaren tecknat order på drygt 10 Mkr omfattande bl.a. uppgradering av bankfack, service och översyn av valvdörrar samt byte till nya och effektivare sedelutmatare. Carl Johan Smith, chef för affärsutveckling kontor inom SEB, kommenterar: "Som ett led i vårt löpande arbete med att modernisera våra bankkontor satsar vi dels på att kunna serva våra kunder snabbare, dels att höja säkerheten. När det gäller tillträde till bankfacken kommer samtliga kontor att utrustas med självbetjäningssystem. Det innebär att kunden med hjälp av kort och kod har tillträde till sitt bankfack, helt utan hjälp av personal. Vi passar också på att byta ut äldre utrustning för utbetalning av kontanter och höjer samtidigt säkerhetsnivån i våra banklokaler. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att åtgärderna är ett viktigt led i SEB's satsningar på att modernisera och effektivisera våra bankkontor", avslutar bankdirektör Carl Johan Smith. För ytterligare information om Rosengrens kompetens inom automatiserad kontanthantering för banker, kontakta försäljningschef Michael Anstrin på telefon 0705-44 89 82 eller 08-587 677 00. EA Rosengrens AB För ytterligare information vänligen kontakta: Hans Schröder, VD EA Rosengrens, telefon 08-587 677 00, mobiltelefon 0709-27 77 02 www.rosengrens.se EA Rosengrens ingår i Gunnebokoncernen, idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet- Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar