Stefan Andersson ny VD för Gunnebo Troax AB

Report this content

Stefan Andersson ny VD för Gunnebo Troax AB Civilingenjör Stefan Andersson, som är 38 år, kommer närmast från en befattning som Divisionschef för Atlas Copco Secoroc. Dessförinnan arbe tade Stefan Andersson inom Trelleborg-koncernen, bl.a. som chef för affärsenheten skyddsprodukter. Stefan Andersson har också innehaft flera befattningar inom ABB-koncernen. Stefan Andersson tillträder som VD för Gunnebo Troax AB och som medlem av Gunnebos koncernledning den 8 november 2002. Gunnebo Troax utvecklar, tillverkar och marknadsför områdesskydd inomhus för bil- och robotindustrin, materialhantering och transportflöden samt för byggnadssektorn. Troax har en årsomsättning på ca 500 Mkr, med 400 medarbetare i egna bolag i 12 länder och försäljningskontor i ytterligare tre. "Stefan Andersson har en bred erfarenhet inom såväl marknads- som pro duktionssidan från flera ledande internationella företag inom olika branscher. Jag är övertygad om att Stefan Andersson kommer att lyckas mycket väl med att utveckla Gunnebo Troaxs affärer samt att ytterligare förbättra Troaxs lönsamhet", säger Bjarne Holmqvist, Gunnebos VD och koncernchef. Nuvarande VD:n Ola Karlsson övergår från samma datum till en tjänst som teknisk direktör i Gunnebo-koncernen med placering i Göteborg. Ola Karlsson kommer att på global bas ansvara för större och övergripande investeringsprojekt, vilka är mycket betydelsefulla för Gunnebos fortsatta utveckling. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031- 83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller Stefan Andersson, VD Gunnebo Troax AB, mobiltelefon 0702-49 97 60 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobiltelefon 0705-83 68 03 eller e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över fyra av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens och Garny. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00880/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar