Försäljningsutveckling, mars

H&M-koncernens försäljning ökade under mars månad 2003 med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:


2000/01 2001/02 2002/03

December 7 10 16
Januari 22 8 18
Februari 16 16 10
Mars 27 16 8
April 15 12
Maj 20 11
Juni 21 19
Juli 18 18
Augusti 26 16
September 34 8
Oktober 18 26
November 20 14
Helår 20 14


April månads försäljningsutveckling publiceras den 15 maj 2003.

Rolf Eriksen
VD

Kontaktpersoner:

Carl-Henric Enhörning 08-796 5410
Leif Persson 08-796 1300

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar