H&M föreslår en rättvis, fredlig och demokratisk process för facklig representation i USA

Inom H&M har vi alltid vinnlagt oss om goda relationer till våra anställda och till fackliga organisationer. Det är en självklarhet att varje medarbetare har rätt att vara medlem i och delta aktivt i fackliga organisationer.

Vi är idag 40.000 anställda i ett trettiotal länder. Vi etablerar ett hundratal nya butiker och växer med 3.000-4.000 anställda varje år. Goda relationer till medarbetare och till organisationer är en förutsättning för att detta ska vara möjligt. I USA liksom i andra länder är våra medarbetares trivsel och motivation avgörande för vår framgång. Och kraven blir särskilt stora när expansionen sker snabbt.

Rolf Eriksen, VD:

- Detta är också skälet till att vi erbjuder våra amerikanska medarbetare högre löner och bättre förmåner än vad som är genomsnittet i branschen.

I sak handlar diskussionerna i USA om den process som ska avgöra om en fackförening ska ha rätt att organisera – och i kollektivavtalsförhandlingar företräda – medarbetarna på en arbetsplats. Amerikansk lag säger att den fackförening som företräder fler än 50 procent av de anställda också har rätten till kollektivavtalsförhandlingar på denna arbetsplats. Om en facklig organisation når denna grad av representation har den också rätt att ta ut medlemsavgift från de medarbetare som inte vill vara med.

Rolf Eriksen,VD:

- Vi följer givetvis helt den amerikanska lagstiftningen.

- I den amerikanska kampanj som nu bedrivs mot H&M framförs en lång rad
felaktiga uppgifter:

- H&M har aldrig någonsin avskedat någon på grund av att vederbörande varit fackligt aktiv - och H&M kommer givetvis aldrig att avskeda någon av detta skäl.

- Beskrivningen av löner och andra förmåner i kampanjmaterialet från UNITE är klart missvisande. H&M erbjuder sina anställda i USA konkurrenskraftiga arbetsvillkor och förmåner samt konkurrenskraftiga löner.

- Felaktiga påståenden har framförts från UNITE om arbetsförhållandena på H&Ms lager i New Jersey. Vi har inte fått några anmärkningar från den amerikanska arbetarskyddsmyndigheten, OSHA, som har genomfört upprepade inspektioner.

Den amerikanska textilarbetarorganisationen UNITE gör idag anspråk på att representera medarbetarna på H&Ms lager i New Jersey och i ett antal av H&Ms butiker.

Rolf Eriksen:

- Utöver att det är alldeles självklart att vi respekterar den amerikanska lagstiftningen, så har vi tydligt deklarerat att vi vill ha en process som garanterar den enskilda medarbetarens integritet och som gör det möjligt för honom eller henne att fatta ett självständigt beslut.

- Vi har till UNITE presenterat ett förslag som garanterar en sådan demokratisk, fredlig och för våra medarbetare integritetsbevarande process. Denna process innehåller bland annat att frågan om representation avgörs i en demokratisk omröstning bland de anställda. I motsats till den av UNITE föreslagna processen med så kallad ”card count”, innebär en demokratisk omröstning – med för individen garanterad rösthemlighet - av det slag H&M föreslår att ingen genom påtryckningar – från oss eller från någon facklig organisation – ska känna sig tvingad att fatta ett visst beslut.

- Denna modell är helt i enlighet med amerikansk lagstiftning, men är mer generös än vad som är praxis i USA idag.

Rolf Eriksen understryker att H&M inte kan se något rimligt skäl till varför någon skulle motsäga sig en ordning där det är de anställda själva som avgör om och i så fall vilken fackförening som ska representera dem.

- H&M har i över femtio år byggt goda relationer till medarbetare och fack. I Sverige och utomlands. Det är självklart att vi kommer fortsätta att göra så. Också i USA.

- Vi har en känsla av att vi blivit gisslan i en amerikansk inrikespolitisk debatt. Det tycks som om man vill dra in europeiska företag med hög etisk standard i denna amerikanska strid.

Det pågår nu i USA en politisk debatt kring formerna för att ansluta anställda till fackförbund. AFL-CIO, den centrala amerikanska fackliga sammanslutningen, ordnar den 10 december en nationell manifestation för det lagförslag som bl a senator Hillary Clinton ställt sig bakom. H&M och andra europeiska företag har kommit att särskilt uppmärksammas i denna inrikespolitiska, amerikanska debatt.


Rolf Eriksen:

- På punkt efter punkt har vi belagt att UNITE handskats ovarsamt med sanningen om förhållandena i vår amerikanska verksamhet.

Denna debatt har uppmärksammats i Sverige, men hittills knappast alls i amerikanska medier. H&Ms bedömning är att aktionerna från UNITE inte alls påverkar H&Ms amerikanska verksamhet.


Vid frågor kontakta:
Kristina Stenvinkel, informationschef. Telefon: 08-796 39 08, 070-769 54 40.
Anna Bergare, pressansvarig. Telefon: 08-796 59 56, 070-796 55 50.


Bilaga: H&M:s brev till UNITE.


Bilaga: H&M:s brev till UNITE.


Mr. Bruce Raynor 11-17-03
President
UNITE
1710 Broadway
New York, New York 10019-5299

Dear Mr. Raynor:

I am writing in an effort to seek common ground.

For over half a century, H&M has enjoyed a reputation for respecting and protecting the interests and welfare of its most important asset---our workers. We care and have always cared deeply about ensuring that our employees everywhere, including throughout the United States, are treated fairly, respected, and given the freedom and information to decide issues that impact their working lives. We assume that UNITE shares these same goals.

For these reasons the employees who choose a union to represent them, or choose not to be represented by a union, should have that choice respected. With this principle in mind, H&M would propose the following outline of an agreement:

(1) UNITE (or any other union advocated by a fourth of the employees in any particular unit) may request access in order to communicate with that unit of employees. Access will be scheduled consistent with business needs, will be non-disruptive and shall be in non-working locations.

(2) Discussion of union representation shall be positive. H&M will not advocate against union representation and will restrict itself to communicating to its employees necessary factual information, including responding to any misstatements made by other parties. UNITE will not disparage H&M, its officials or its policies, but will tell employees about the benefits of representation by UNITE.

(3) No employee shall be subject to coercion or intimidation by anyone.

(4) No less than thirty days after access is granted, UNITE may ask the American Arbitration Association, or a similar group, to hold a secret ballot election within the following twenty days.

(5) If a majority of the employees choose to be represented by UNITE, H&M will recognize UNITE as their collective bargaining agent. If a majority of the employees vote against representation, or if UNITE fails to seek an election within the stated time period, then UNITE will not seek to organize that group of employees for the following twelve months.

(6) UNITE will not picket or take other aggressive action against H&M in connection with its efforts to represent H&M employees.

(7) Any dispute about the meaning or application of the agreement would be subject to immediate resolution by a standing arbitrator chosen by the parties.

H&M would, of course, be willing to negotiate over the particulars of this proposal. One point must be stressed, however: H&M is committed to ensuring the fairest process for its workers and we believe that a secret ballot election is the only democratic process that can meet this objective.

Please let me know your thoughts regarding this proposal at your earliest convenience.

Sincerely,Susanna Lindberg

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar