H&M-gruppens försäljningsutveckling i första kvartalet 2018

Report this content

I första kvartalet 2018, dvs under perioden 1 december 2017 till 28 februari 2018, var H&M-gruppens omsättning inklusive moms i lokala valutor oförändrad jämfört med första kvartalet föregående år. Omräknat till SEK uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 53 554* (54 369). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 181* (46 985).

Totalt antal butiker i koncernen per den 28 februari 2018 uppgick till 4 743 butiker jämfört med 4 393 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

Tremånadersrapporten publiceras den 27 mars 2018
Tremånadersrapporten, 1 december 2017 – 28 februari 2018, publiceras kl 08.00 den 27 mars 2018. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar.

För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/5092023

Dessa inloggningsuppgifter finns även på about.hm.com.

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med tremånadersrapporten, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör 
Telefon: 08-796 39 08 
E-post: stenvinkel@hm.com

Karl-Johan Persson, vd

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från tremånadersrapporten, 1 december 2017 – 28 februari 2018, som publiceras den 27 mars 2018.

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50, nils.vinge@hm.com 
Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektör, 08-796 39 08, stenvinkel@hm.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-koncernen 44 onlinemarknader och mer än 4 700 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar