H&M har kontaktat AFL-CIO för att nå en lösning i USA

H&M föreslår i ett svarsbrev till den centrala amerikanska fackföreningsrörelsen AFL-CIO en direktkontakt mellan H&M och AFL-CIO för att lösa frågan om amerikanska H&M-anställdas
fackliga anslutning.

Den gällande amerikanska lagregleringen för facklig anslutning, som AFL-CIO kritiserat, är även H&M beredd att ersätta med en annan process som tillfredställer allas önskemål om rättvisa. Samtidigt ska den innebära respekt för de H&M-anställdas integritet. I brevet understryks att H&M är öppet för att diskutera ett alternativt tillvägagångssätt, vilket är vad AFL-CIO verkar för.

Eftersom frågan är av generell natur och kan gälla flera amerikanska fackförbund föreslår H&M en diskussion direkt med AFL-CIO.

– H&M har goda fackliga relationer, säger H&M:s VD Rolf Eriksen. Vi följer ILO-konventionerna, vi följer i varje land gällande lagstiftning och vi vinnlägger oss om goda relationer med fackliga organisationer.

– Vi har i arbetet med att nå fram till en konstruktiv dialog med fackföreningar i USA fått ett positivt stöd från såväl det svenska fackförbundet Handels som från den internationella fackliga sammanslutningen UNI (Union Network International) med 15 miljoner medlemmar i 900 fackförbund i vilken bland andra Handels och det fackförbund som har huvuddelen av de fackanslutna inom amerikansk detaljhandel (UFCW) ingår, säger Rolf Eriksen.

Vid frågor, kontakta:
Kristina Stenvinkel, informationschef H&M. Telefon: 08-796 39 08, 070-796 54 40.
Anna Bergare, pressansvarig H&M. Telefon: 08-796 59 56, 070-796 55 50.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar