HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31

· Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en
ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1.813 (MSEK 2.049).

· Justerat för negativa effekter av valutaomräkningsdifferenser på
MSEK 163 samt kostnader för uppstartandet av två nya marknader, USA och
Spanien om MSEK 140, uppgick resultatet före skatt till MSEK 2.116 (MSEK
2.049), en ökning med 3%.

· Etableringen av tre butiker på den amerikanska marknader har vida
överträffat koncernens förväntningar. Beslut har därför tagits att för
dubbla det planerade butiksbeståndet i USA, från fem till tio butiker,
under innevarande år.

· Under den närmaste treårsperioden planeras cirka 75 butiker att
öppnas i USA.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar