Principöverenskommelse mellan H&M och fackföreningsinternationalen UNI

H & M Hennes & Mauritz AB, med 950 butiker i 18 länder och 40 000 medarbetare, har enats om en principöverenskommelse med fackföreningsinternationalen UNI, Union Network International.
UNI har 15 miljoner medlemmar i 900 fackförbund i 140 länder. Överenskommelsen innebär att
H&M och UNI ska samarbeta för att säkerställa och stödja de anställdas rättigheter på alla H&M:s arbetsplatser över hela världen.

H&M och UNI tar sin gemensamma utgångspunkt i H&M:s grundläggande principer som innefattar stöd för dels FN:s Global Compact dels för OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Häri inkluderas stödet för grundläggande mänskliga rättigheter, fackföreningsfrihet, rätten till kollektivavtalsförhandlingar såväl som förbud mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och förbud mot alla typer av diskriminering på H&M:s arbetsplatser.

H&M och UNI är också överens om att deras samverkan vilar på ILO:s Deklaration om fundamentala principer och rättigheter i arbetslivet.

I en kommentar säger Rolf Eriksen, VD för H&M, att avtalet med UNI är ett nytt, viktigt steg i arbetet att göra H&M:s grundläggande principer väl kända inom och utom företaget.

– Inom H&M har vi alltid vinnlagt oss om goda relationer till de fackliga organisationerna. Det är en självklarhet att varje medarbetare har rätt att vara medlem i och delta aktivt i fackliga organisationer, säger Rolf Eriksen.

Detta är, enligt Jan Furstenborg, chef för UNI Commerce, det andra världsomspännande avtalet inom detaljhandeln. När handeln globaliseras är sådana här avtal ett bra sätt att säkerställa de anställdas rättighet att ansluta sig till en fackförening och rätten att förhandla kollektivavtal inom företag med internationell verksamhet. Det finns på många håll i världen ett behov av att förändra relationerna mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för att främja den sociala dialogen mellan arbetsmarknadsparterna.

– Det är bra att ett nordiskt storföretag inom handeln visar vägen för hela branschen när det gäller en konstruktiv inställning till relationerna med anställda och fackliga organisationer. Globala avtal främjar den positiva utveckling vi vill se när det gäller respekten för fackliga rättigheter. Vi ser fram emot fortsättningen på det goda samarbete vi redan har med H&M, säger Jan Furstenborg.

Avtalet har nu underställts beslutsfattarna inom UNI Commerce och kommer, när det ratificerats, att undertecknas av båda parter i januari 2004.Vid frågor, kontakta:
Jan Furstenborg, Head of UNI Commerce. Telefon: + 41 79 202 19 27.
Kristina Stenvinkel, informationschef H&M. Telefon: 08-796 39 08, 070-796 54 40.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar