TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28

• Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning
med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15
procent.

• Periodens bruttoresultat blev MSEK 5.858 (5.072), vilket motsvarar
en marginal om 54,4 procent (52,9 procent).

• Rörelsemarginalen uppgick till 14,5 procent (11,5 procent) och har
förbättrats på samtliga marknader.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 1.689
(1.180), en ökning med 43 procent.

• Hyreskontrakt har undertecknats på en första butik i Milano i
Italien. Öppning hösten 2003. Därmed öppnas under året, butiker på fyra
nya marknader.

• Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev SEK 1:33 (0:93).


Kontaktpersoner:

Carl-Henric Enhörning, IR-ansvarig
08-796 5410

Leif Persson, finanschef
08-796 1300

Rolf Eriksen, VD
08-796 5233

Växel
08-796 5500

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket samt Afound. I dagsläget har H&M-koncernen 47 online-marknader och mer än 4 900 butiker på 72 marknader, inklusive franchise-marknader. 2018 uppgick nettoomsättningen till SEK 210 miljarder. Antalet anställda uppgår till ca 177 000. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar