Haldex Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Resultat före skatt 112 MSEK (112), exklusive jämförelse- störande poster 153 MSEK (112). · Vinst per aktie SEK 3:51 (3:49), exklusive jämförelse-störande poster SEK 4:82 (3:49). · Rörelsens kassaflöde efter investeringar 338 MSEK (78), en ökning med 260 MSEK. · Orderingång 6.482 MSEK (6.033), en ökning med 7%. Valutajusterat, en ökning med 12%. · Omsättning 6.414 MSEK (6.225), en ökning med 3%. Valutajusterat, en ökning med 7%. · Traction Systems divisionen redovisade vinst 3 MSEK i 4:e kvartalet. · Planerad omstrukturering i tyska Heidelbergfabriken leder till en årlig besparing på 5 M€. Engångskostnader för genom-förande på 6M€ belastas 1:a kvartalet 2003. · Utdelningsförslag SEK 1:50 (1:50). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00710/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00710/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar