Haldexkoncernen 1:a halvåret 2003

Haldexkoncernen 1:a halvåret 2003 · Resultat före skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 93 MSEK (106). Valutakursförändringar påverkade negativt med 13 MSEK. · Resultat före skatt, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 36 MSEK (88). · Orderingången var 3.104 MSEK (3.482), en minskning med 11%. Valutajusterat, oförändrad nivå. · Omsättningen var 3.098 MSEK (3.377), en minskning med 8%. Valutajusterat en ökning med 3%. · Förvärv av ny miljöteknik för dieselmotorer Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport januari-september 27 oktober 2003 Bokslutskommuniké februari 2004 Stockholm 2003-07-24 Claes Warnander VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar