Haldexkoncernen 9 månader 2003

Haldexkoncernen 9 månader 2003 3:e kvartalet Resultat före skatt uppgick till 32 MSEK (19). Rörelseresultatet var 49 MSEK (33). Rörelsemarginalen var 3,5% (2,3). Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (12). Vinst per aktie var SEK 0:92 (0:56). Omsättningen uppgick till 1.452 MSEK (1.537), en minskning med 6%. Valutajusterat en ökning med 5%. Januari-september Resultat före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 125 MSEK (125). Valutaförändringar påverkade negativt med netto 16 MSEK. Inklusive omstruktureringskostnader var resultatet före skatt 68 MSEK (107). Rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 168 MSEK (176). Valutaförändringar påverkade negativt med netto 20 MSEK. Rörelsemarginalen var 3,8% (3,7). Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (70). Vinst per aktie var SEK 1:19 (3:16). Omsättningen uppgick till 4.550 MSEK (4.914), en minskning med 7%. Valutajusterat en ökning med 3%. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårs- rapportering (RR20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste års- redovisningen. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 19 februari 2004 Stockholm 2003-10-30 Claes Warnander VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Claes Warnander, VD och koncernchef, tel 08-545 049 50 Lennart Hammargren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-545 049 50 Denna rapport är inte granskad av bolagets revisorer. www.haldex.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00520/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/30/20031030BIT00520/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Haldex utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och bromskomponenter till kommersiella fordon. Bland företagets kunder finns tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar samt axeltillverkare till dessa typer av fordon. Haldex arbetar även med andra tillämpningar, som jordbruksfordon och specialfordon. Produktportföljen innehåller alla huvudkomponenter och subsystem som finns i ett komplett broms- eller bromskomponentsystem. Haldex har huvudkontor i Landskrona och bedriver försäljning, FoU, teknisk service och produktion i hela världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor under 2013. Tillverkningen sker i Sverige, Tyskland, Ungern, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko och USA. Företaget sysselsätter 2 135 personer.

Prenumerera

Dokument & länkar