Börsföretagens beredskap inte på topp

Börsföretagens beredskap inte på topp Två tredjedelar av Sveriges största börsföretag har varit med om en kris som sänkt aktiekursen. Trots denna erfarenhet har majoriteten fortfarande inte högre ambitionsnivå än att lösa kriserna när de uppstår. Få försöker förekomma eller förebygga problemen. Det visar en undersökning från Hallvarsson & Halvarsson. Sveriges största börsföretag har både mental beredskap och erfarenhet av att hantera störningar i verksamheten som kan påverka aktiekursen. Däremot saknar majoriteten ett proaktivt förhållningssätt. De väntar tills problemen är ett faktum innan de agerar. Nästan hälften av företagen saknar dokumenterad krisplanering. Drygt hälften saknar en förberedd krisgrupp på koncernnivå. Bara ett företag av tre har genomfört en krisövning på central nivå det senaste året. - Intrycket är att företagen främst ser krisberedskap som en fråga om erfarenhet och reaktionsförmåga. De ger sig själva höga betyg för god beredskap, säger Johan Florén på Hallvarsson & Halvarsson. Konsekvensen av ett reaktivt förhållningssätt är dock att systematiskt arbete för att förekomma kritik och förebygga problem är omöjligt. Ur ett aktieägarperspektiv löper företag utan framförhållning större risk för förtroendekriser med sjunkande aktiekurs som följd, vilket motiverar en högre riskpremie. En tredjedel av företagen vill inte ens tillstå att det finns några känsliga inslag i verksamheten. - För att kunna ta initiativ måste man först bejaka hotbilden. Annars blir det bara brandsläckning, säger Johan Florén. Undersökningen bygger på intervjuer med högste informationsansvarig på 19 svenska börsföretag med ett börsvärde på över 3 miljarder kronor. Fokus i enkäten riktas på frågor om kriskommunikation på företagsnivå, för händelser som berör förtroendet för företaget och som därmed påverkar kursbildningen för företagets aktie. För ytterligare information, kontakta Johan Florén, 0709-51 44 36 Herbert Rock, 0709-71 12 45 Gabriel Thulin, 0709-71 12 27 Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande konsultföretag inom finansiell kommunikation, med 40 medarbetare och en omsättning på 60 mkr. Hallvarsson & Halvarsson är en del av det globala nätverket FD International. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är Sveriges ledande byrå med särskild tyngd inom finansiell kommunikation. Vi arbetar med förtroendeskapande kommunikation med expertis inom Financial Communication, Corporate Communication, Corporate Marketing, Sustainability Affairs och Public Affairs. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Anna Grönlund Krantz och vi är drygt 70 medarbetare. Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:Bylund, Bysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime Intellecta, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group.

Prenumerera

Dokument & länkar