Mikael Odenberg Senior Advisor på Hallvarsson & Halvarsson

H&H stärker sitt erbjudande med Mikael Odenberg som Senior Advisor.

Mikael Odenberg var fram till nyligen generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät. Dessförinnan var han försvarsminister och från 1991 ledamot av riksdagen där han bland annat arbetade med bostadspolitik, energipolitik samt närings- och arbetsmarknadspolitik. Han har även varit ekonomisk-politisk talesperson och gruppledare för den moderata riksdagsgruppen.

”Mikael har stor erfarenhet inom flera centrala områden relevanta för våra uppdragsgivare. Hans erfarenheter och analytiska förmåga kommer vara viktiga bidrag i den fortsatta utvecklingen av H&Hs erbjudande”, säger Johan Ramsten, VD Hallvarsson & Halvarsson

”Det ska bli spännande att tillsammans med den mångfald av kompetenser som finns på H&H stötta företag och organisationer i deras omvärldsanalys och att skapa affärsnytta”, säger Mikael Odenberg.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Ramsten, Tel 070-97 112 85

Mikael Odenberg, Tel 08-407 20 00


Hallvarsson & Halvarsson är en oberoende strategisk och finansiell kommunikationsrådgivare. Vi erbjuder Sveriges största kombinerad kompetens inom förtroendeskapande kommunikation med en komplett uppsättning av tjänster inom finansiell kommunikation, corporate communication, corporate marketing och public affairs. Hallvarsson & Halvarsson är en del av H&H Group, med systerbyråerna Comprend, Jung, Creo, Springtime, Involve och Consilio. Hallvarsson & Halvarsson är medlem i AMO, det ledande globala nätverket av oberoende strategiska och finansiella kommunikationsrådgivare.

Om oss

Hallvarsson & Halvarsson är en av Sveriges ledande kommunikationsbyråer. Vårt hjärta klappar för corporate communications, finansiell kommunikation, corporate marketing och public affairs. Tillsammans med företagsledningar utformar vi kommunikationslösningar som skapar rimliga förväntningar och bygger förtroende bland de viktigaste intressenterna. Kundportföljen är bred och inkluderar både små och stora företag och organisationer. Svenska såväl som internationella. Byrån drivs under ledning av vår vd Johan Ramsten och vi är drygt 80 medarbetare. I Hallvarsson & Halvarsson Group ingår även systerbyråerna Comprend och Springtime.

Prenumerera

Dokument & länkar