New York konferens och blåscancerstudien

“The story of HAMLET - a novel approach to cancer therapy”

presenterades under konferensen ’’Cancer Pharmacology Research’’ som hölls den 13–16 december 2017 i New York, USA.

Catharina Svanborg presenterade i sitt föredrag de senaste framstegen inom forskning kring HAMLET och behandling av olika cancerformer. Föredraget togs emot mycket väl tillsammans med annan internationellt ledande forskning som presenterades där. Konferensen gav också möjligheter att knyta nya kontakter med framstående internationella experter för framtida samarbeten kring kliniska och experimentella studier.

Blåscancerstudien

Som tidigare meddelats arbetar Bolaget med uppstart av klinisk studie på patienter med blåscancer. Hamlet Pharma har fått godkännande från etiskt kommitté att starta studien. Förutom etiskt godkännande krävs även att studien blir godkänd av den loka myndigheten i Tjeckien. Ansökan är under behandling och vi har erhållit första utlåtandet från myndigheten. Vi känner stor tillförsikt till processen och håller på att besvara frågorna som i huvudsak rör tillverkningsprocessen. Beroende på bland annat svarstid från Tjeckiska myndigheten förväntar vi oss att studien får klartecken under första kvartalet nästa år.

Vi vill passa på att önska nuvarande och blivande nya aktieägare God Jul och ett riktigt Gott Nytt År. 

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/II studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

Om oss

Hamlet Pharma är ett nytt läkemedelsbolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex - HAMLET. Utvecklingsarbetet syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling av cancersjukdomar.

Kontakt

  • Hamlet Pharma AB
    PROSTGATAN 2, 211 25, Malmö
    +40 12 25 00

Prenumerera

Dokument & länkar