Handeln äger sin egen digitala framtid

Antalet anställda kommer att öka fram till 2030. Det visar en rapport från Handelsanställdas förbund där man undersökt digitaliseringens inverkan på den framtida sysselsättningen i handeln. Undersökningen visar att handeln förvisso kommer att påverkas men mer modest än vad som ibland framgår i debatten. Framför allt visar rapporten att framtiden går att påverka.

I en enkätundersökning svarar över 50 procent av de anställda inom handeln att deras arbete inte påverkats något över huvud taget av digitaliseringen de senaste 5 åren – och det under en period av snabb digitalisering och växande e-handel. Av de som påverkats säger 80 procent att innehåll i arbetsuppgifter ändrats men att dessa ändå finns kvar. 13 procent säger att jobb och uppgifter automatiserats, och fem procent att nya jobb tillkommit.  

- Självklart kommer samhället och arbetslivet förändras, men kanske inte på det sätt vi tror. Och framför allt ligger det i våra händer att styra utvecklingen. Den är inte ödesbestämd, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund, och en av författarna till rapporten. 

Mellan 2015 – 2030 växer handeln med totalt 81 000 anställda enligt den framtidsbedömning som görs i rapporten. Dagligvaror, och e-handel har en stark utveckling medan sällanköpshandeln och partihandeln utvecklas svagare. Bedömningen bygger på historiska data, kommande befolkningsutveckling och inkluderar även strukturförändring i form av digitalisering.

I rapporten pekas på möjligheter till en lyckad eller mindre lyckad digitalisering för branschen. Det finns stora och omfattande problem med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det finns ett överhängande hot mot en lyckad utveckling i form av hög personalomsättning, slimmade arbetsorganisationer med visstider, deltider och andra sämre arbetsvillkor. Det finns också en långsiktig risk att löntagarna blir negativa till strukturomvandling om inte trygghetsvillkoren förbättras – vilket skulle kunna försämra hela den ekonomiska utvecklingen. 

- Men, och det är det riktigt viktiga, vi äger frågan själva. Genom att satsa på kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor kan vi kliva in i den digitala framtiden och samtidigt utveckla nya typer av arbetsuppgifter. Parterna på arbetsmarknaden har en mycket viktig roll att spela i denna utveckling, och inte minst samhällspolitiskt där satsningar på ökad trygghet på arbetsmarknaden är helt nödvändigt säger Stefan Carlén.

Kortversion av rapporten finns att läsa här  samt rapporten i sin helhet

För mer information och frågor, kontakta gärna Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund tel 0706354416

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 157 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera