Läget i handeln ser ljus ut

I handeln råder optimism om den framtida försäljningen. Lönsamheten upplevs som fortsatt god. Handelsföretagen kommer också öka antalet anställda. På så vis ser inledningen av 2017 ljus ut. Men det finns ett ökande problem med att få tag i rätt och tillräckligt kompetent personal. Det visar Handelsanställdas förbunds ”Läget i handeln” för fjärde kvartalet 2016, som är en fördjupad specialbearbetning av Konjunkturinstitutets statistik.

– Samhällspolitiskt behövs ökade utbildningsinsatser och förbättrad kvalitet i arbetsmarknadspolitiken, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund.

Branschen är fortsatt mycket positiv i sin syn på framtida försäljning. Bland såväl detalj- och partihandelsföretag bedömer en stor majoritet att försäljningen kommer öka. Endast 5 procent inom detaljhandel och 4 procent inom partihandel tror på en minskad försäljning. Förändringarna från tidigare kvartalet är små.

Men hög arbetslöshet samtidigt med svårighet att rekrytera tyder på att det finns stora matchningsproblem.

– Branschen behöver också arbeta för att minska personalomsättningen, behålla befintlig personal och locka till sig flera nya. För det krävs en utveckling av bättre arbetsvillkor, fler heltider, tryggare jobb och konkurrenskraftiga löner. Annars kommer personalomsättningen vara fortsatt hög och färre kommer vilja söka sig till branschen, säger Stefan Carlén, chefsekonom.

Rapporten kan du läsa här, https://www.handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/laget-i-handeln/laget-i-handeln-fjarde--kvartalet-2016.pdf 

För mer information ta kontakt med:

Sofia Zouagui, 073 864 12 38 
Handels pressjour: 010-450 89 80

Om oss

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 men är på många sätt ett ungt förbund. Av våra medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. Majoriteten av våra medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men vi representerar också en rad andra yrken och branscher. Bland dessa finns till exempel florister, frisörer, lagerarbetare, tjänstemän, kontorsanställda och elever inom yrkesinriktad utbildning. Handels finns på cirka 25 000 arbetsplatser över hela landet. Läs mer på www.handels.se

Prenumerera