Undersökningen EPSI Rating 2017: Handelsbankens företagskunder allt nöjdare

Resultaten för EPSI Rating 2017, årets kundnöjdhetsundersökning för banker, offentliggjordes idag. Enligt undersökningen har Handelsbanken även i år mycket nöjda företags- och privatkunder.  

Den omfattande undersökningen mäter kundnöjdhet bland såväl privat- som företagskunder. Kundnöjdheten bland företagskunderna ökade till indexvärdet 78,7 från fjolårets 77,5, vilket lyfte Handelsbanken nära toppen. Uppgången beror främst på att bankens image, dvs. hur varumärket uppfattas, har förstärkts. Av alla banker fick Handelsbanken mest beröm i synnerhet för enkelheten i att vara kund. Dessutom skiljer sig Handelsbanken från de övriga bankerna genom sin utmärkta tillgänglighet.

Även bland privatkunderna håller Handelsbanken sin höga nivå sedan flera år tillbaka.  Enligt undersökningen gav Handelsbankens privatkunder banken indexvärdet 79,6, vilket ger oss en topp tre placering. Genomsnittet i branschen ligger på 75,9.

”Vi är mycket tacksamma för att våra kunder uppskattar oss så mycket”, säger chefen för Handelsbanken Finland, Nina Arkilahti. ”Det är fint att kunderna finner det enkelt och smidigt att sköta sina ärenden hos oss. Resultatet visar ännu än gång att vår lokala närvaro och personliga betjäning är ett koncept som också fungerar i den allt mer digitaliserade världen.”

Tilläggsinformation:

Pirjetta Soikkeli, kommunikationschef, Handelsbanken Finland
Tfn +358 10 444 2787

Handelsbanken är en nordisk bankkoncern med global verksamhet. I dag har banken verksamhet i drygt 20 länder runtom i världen och den sysselsätter drygt 11 000 personer. I Finland har Handelsbanken 45 kundkontor. Banken är känd för sin starka företagskultur samt kundorienterade och flexibla service. Sedan flera år tillbaka har Handelsbanken legat i topp i en stor kundnöjdhetsmätning både i Finland och i de andra nordiska länderna (EPSI Rating). Handelsbanken grundades i Stockholm år 1871, vilket gör Handelsbanksaktien till den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen. I Finland har banken funnits sedan 1985. 

Prenumerera

Dokument & länkar