Bolagsstämma i Handelsbanken den 29 april

Svenska Handelsbanken AB (publ) håller ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003, kl 10.00 i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

På agendan finns bl a utdelningsförslaget om 4,75 kronor per aktie.
 
När det gäller val av styrelseledamöter föreslås omval av civilekonom Pirkko Alitalo, bankkamrer Lotty Bergström, bankdirektör Tommy Bylund, direktör Göran Ennerfelt, bankdirektör Lars O Grönstedt, direktör Hans Larsson, ekon dr h c Fredrik Lundberg, direktör Sverker Martin-Löf, bankdirektör Arne Mårtensson och direktör Anders Nyrén.
 
Till nya ledamöter föreslås tekn lic Sigrun Hjelmquist, partner & investment manager, BrainHeart Capital och Jon Fredrik Baksaas, koncernchef, Telenor.
 
Tekn dr h c Per-Olof Eriksson, direktör Olle Persson och professor Bengt Samuelsson har avböjt omval.
 
För ytterligare information hänvisas till kallelse som införs i morgondagens nummer av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Post och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns från samma dag även tillgänglig på Internet, www.handelsbanken.se/ir.
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

För ytterligare information, kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Lars Lindmark, informationschef, tfn: 08-701 1036; mobil: 070-595 8580 eller <!-- hugin-supplied --><br> Bengt Ragnå, chef Investor Relations, tfn: 701 1216; mobil: 070-567 1216

Om oss

Handelsbanken