Chefsutnämning i Handelsbanken

Till ny chef för Regionbanken Norge och tillika vVD i Handelsbanken har från 1 juli 2003 utsetts Inga-Lill Nicolin. Hon har närmast varit ansvarig för det projekt som ska anpassa banken till de nya Basel-reglerna rörande kapitaltäckning. Dessförinnan har hon varit rörelsechef i Regionbanken Stockholm City samt kontorschef i Solna och Stenungsund.
 
Inga-Lill Nicolin efterträder vVD Björn-Åke Wilsenius, som varit ansvarig för uppbyggnaden av Handelsbankens verksamhet i Norge alltsedan starten år 1985. Fram till sin pensionering år 2004 kommer han att stå till koncernchefens förfogande för speciella uppdrag.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Lars O Grönstedt, koncernchef,
tfn: 08-22 92 20, eller
Lars Lindmark, chef Informationsavdelningen,
tfn: 08-701 10 36

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar