Den fasta räntan sänks med upp till 0,15 procentenheterLåneräntor gällande fr o m den 7 november 2001


Till villor
1 års fast ränta 5,20 %
2 års fast ränta 5,40 %
3 års fast ränta 5,75 %
5 års fast ränta 6,20 %
8 års fast ränta 6,50 %
10 års fast ränta 6,65 %
Rörlig ränta 5,40 %


Till bostadsrätter
1 års fast ränta 5,70 %
2 års fast ränta 5,90 %
3 års fast ränta 6,25 %
5 års fast ränta 6,70 %
8 års fast ränta 7,00 %
10 års fast ränta 7,15 %
Rörlig ränta 5,90 %


Räntan för lån till fritidshus motsvarar villaräntan +0,75 %.

Aktuella räntor för Stadshypotekslån med Räntetak lämnas av Handelsbankens kontor.

Frågor besvaras av <br>Bengt Edholm, Finansavdelningen, telefon 08-701 52 20 eller <br>Claes Norlén, telefon 08-701 36 16. <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera