Förändringar i Handelsbankens ledningsorganisation

Handelsbanken har en strikt decentraliserad arbetsmodell, där de flesta viktiga affärsbesluten tas ute på kontoret, nära kunden. Detta innebär också att banken har en mycket platt organisation - mellan kontorschefen och VD finns enbart en nivå - regionbankschef. Detta ger korta, effektiva och tydliga beslutsvägar.

De senaste årens kraftig expansion - inte minst utanför Sverige - har ökat kraven på dessa beslutsvägar. För att bibehålla och förstärka den decentraliserade arbetsmodellen organiseras därför Handelsbankens koncernledning nu i fyra distinkta grupperingar enligt nedan:  
 
HANDELSBANKENS KONCERNLEDNING
 


Centrala
Bankledningen
Stabs-
chefer
Affärsområdes-
chefer
Regionbanks-
chefer
 
I samband med detta sker också följande förändringar i koncernledningen:
 
 
Förändringar inom koncernledningen
 
  • Björn Börjesson, vice VD och chef Handelsbanken International. Tillträder nyinrättad tjänst i Centrala bankledningen med särskilt ansvar för myndighets- och branschkontakter samt intern bolagsstyrning. Tillträder den 15 augusti. 
  • Petri Hatakka, vice VD och chef Regionbank Finland. Blir ny chef för Handelsbanken International med tillträde den 15 augusti.
  • Claes Norlén, vice VD och chef Regionbank Södra Sverige. Blir ny chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning och ansvarig i koncernledning för försäkringsrörelsen. Tillträder den 21 augusti.
  • Anders Ohlner, vice VD och chef Regionbank Östra Sverige. Blir ny chef för Regionbank Södra Sverige med tillträde den 1 juli. Anders Ohlner kvarstår även som chef för Regionbank Östra Sverige, till dess att en efterträdare utsetts.

Nyutnämningar till koncernledningen
 
  • Henrik Carlstedt, rörelsechef Regionbank Finland. Utnämns till vice VD och chef Regionbank Finland med tillträde den 15 juli.
  • Dag Tjernsmo, chef för internationell kapitalförvaltning. Utnämns till vice VD och chef för Regionbank Norge med tillträde den 1 oktober.
 
När ovanstående utnämningar och förändringar trätt i kraft, ser Handelsbankens koncernledning ut enligt följande:

Handelsbankens koncernledning
 
Centrala Bankledningen

Pär Boman

Verkställande direktör, koncernchef

Katarina Berner Frösdal
Bankdirektör, chef för Infrastrukturavdelningen

Björn Börjesson
Vice verkställande direktör, myndighets- och branschkontakter samt intern bolagsstyrning.

Anders H Johansson
Vice verkställande direktör, chef för Dataavdelningen

Olle Lindstrand
Vice verkställande direktör, chef för Kreditavdelningen

Anna Ramberg
Vice verkställande direktör, chef för Personalavdelningen
 
Ulf Riese
Vice verkställande direktör, CFO, chef för Ekonomi- och finansavdelningen, Investor relations
 
Håkan Sandberg
Vice verkställande direktör, ordförande dotterbolag

M Johan Widerberg
Vice verkställande direktör, ordförande internationella marknader

Regionbankschefer

Anders Bouvin
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Norra Storbritannien

Henrik Carlstedt
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Finland

Michael Green
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Västra Sverige

Rainer Lawniczak
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Mellansverige

Thommy Mossinger
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Stockholm

Anders Ohlner
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Södra Sverige. Även chef Regionbank Östra Sverige till dess att efterträdare utsetts

Göran Stille
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Norra Sverige

Dag Tjernsmo
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Norge

Magnus Uggla
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Södra Storbritannien

Frank Vang-Jensen
Vice verkställande direktör, chef för Regionbank Danmark

Affärsområdeschefer

Per Beckman
Vice verkställande direktör, chef för Handelsbanken Capital Markets

Yonnie Bergqvist
Verkställande direktör för Handelsbanken Finans

Petri Hatakka
Vice verkställande direktör, chef för Handelsbanken International

Lars Kahnlund
Verkställande direktör för Stadshypotek

Claes Norlén
Vice verkställande direktör, chef för Handelsbanken Kapitalförvaltning

Stabschefer

Jan Häggström
Bankdirektör, chef för Ekonomisk analys

Ulf Köping-Höggård
Bankdirektör, chef för Juristavdelningen

Lena Thörnell
Bankdirektör, chef för Informationsavdelningen

Janita Thörner-Lehrmark
Bankdirektör, chef för Administrationsavdelningen
 
 
För ytterligare information kontakta:
 
Pär Boman, koncernchef                         
08-22 92 20
 
Johan Lagerström, presschef                  
08-701 13 95, mobil: 070-265 80 14

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar