Handelsbanken - I princip oförändrad ledning för Nej i EMU-opinionen

I Handelsbanken Capital Markets/Gallups mätning av EMU-opinionen i juli har Nej-sidan en ledning på 16 procentenheter jämfört med 17 procentenheter i Gallups mätning förra veckan. Ja-sidan ökar 2 procentenheter till 33% medan  nej-sidan ökar 1 procentenhet till 49%. Andelen osäkra minskar från 21% till 18%.
Mätningen är den första som tar intryck av politikerveckan i Almedalen. Det kan tyckas överraskande att Nej-sidans stora ledning består trots att Ja-sidan måste anses ha vunnit mediakampen under veckan.  
 
I undersökningen har vi ställt frågan så som den kommer att stå på valsedlarna den 14 september "Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?"
  
Handelsbanken/Gallup fullständig fråga: "Den 14 september ska vi folkomrösta om Sverige ska införa Euron. Om det vore folkomröstning idag hur skulle du då ställa dig till frågan; Anser du att Sverige ska införa Euron som valuta?"
 
 
Undersökningen genomfördes bland 1030 personer över 18 år mellan den 7-10 juli 2003.
 
 
 
 
Pressmeddelandet (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

För ytterligare information, kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Claes Måhlén, 08-463 4524, 070-364 2142.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar