Handelsbanken: Flaggning

Handelsbanken offentliggjorde den 23 december 2004 att 3 000 000 A-aktier i Industrivärden köpts till bankens handelslager.
 
Handelsbankenkoncernens totala aktieinnehav i detta bolag uppgick därmed till 3,1 procent med 4,3 procent av röstetalet.
 
De 3 000 000 aktierna har i dag sålts.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Johan Bark, Handelsbanken Capital Markets, tfn: 08 - 701 31 14

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar