Handelsbanken: Flaggning

Handelsbanken har i dag till sitt handelslager köpt 3 000 000 A-aktier i Industrivärden. Handelsbankskoncernen äger därmed 6 007 686 A-aktier och  3 326 C-aktier i detta bolag, vilket representerar 3,1 % procent av alla aktier med 4,3 % procent av röstetalet. De nu köpta aktierna avses avyttras inom en nära framtid.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Johan Bark, Handelsbanken Capital Markets, tfn: 08 - 701 3114

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar