Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat sitt innehav i Gunnebo. Det sammanräknade innehavet i Gunnebo uppgår därefter till 2 244 072 aktier, vilket utgör 5,13% av kapitalet och 5,13% av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
Inge Andersson, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2355
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning, SPP Fonder och Xact Fonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar