Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i Svedbergs. Det sammanräknade innehavet i Svedbergs uppgår därefter till 68 379 aktier, vilket utgör 1,29% av kapitalet och 0,84% av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
Inge Andersson, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2355
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning, SPP Fonder och Xact Fonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar