Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sina innehav i Intentia. Det sammanräknade innehavet i Intentia uppgår därefter till 1 349 180 aktier, vilket utgör 3,81% av kapital och röster.

För ytterligare information kontakta:                                           
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
                                                                  
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera