Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat innehavet i WM-Data. Det sammanräknade innehavet i WM-Data uppgår därefter till 20 301 116 aktier, vilket utgör 5,48% av kapitalet och 3,17% av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Inge Andersson, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2355.
 
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.
 
 
 
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar