Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i Karo Bio. Det sammanräknade innehavet i Karo Bio uppgår därefter till 591 348 aktier, vilket utgör 4,91% av kapitalet och rösterna.                         
 
                                               
För ytterligare information kontakta:                                           
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-7012209                    
 
                                                           
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.           
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar