Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i Metro. Det sammanräknade innehavet i Metro uppgår därefter till 5 182 352 aktier, vilket utgör 4,74% av kapitalet och 0,62% av rösterna.                                
 
                                   
För ytterligare information kontakta:                                           
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-7012209                                                                                           
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.   
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar