Handelsbanken: Flaggning

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i Audiodev. Det sammanräknade innehavet i Audiodev uppgår därefter till 728 525 aktier, vilket utgör 4,52% av kapitalet och 3,39% av rösterna.                                                                                
 
För ytterligare information kontakta:                                             
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209                                                                                  
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar