Handelsbanken: Flaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har minskat sitt innehav i WM-Data. Det sammanräknade innehavet i WM-Data uppgår därefter till 17 746 071 aktier, vilket utgör 4,79 % av kapitalet och 2,77 % av rösterna.

För ytterligare information kontakta: <!-- hugin-supplied --><br> Inge Andersson, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2355 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Prenumerera

Dokument & länkar