Handelsbanken: Flaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat sitt innehav i WM-Data. Det sammanräknade innehavet i WM-Data uppgår därefter till 18 831 520 aktier, vilket utgör 5,08 % av kapitalet och 2,94 % av rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.
 
Hela pressmeddelandet finns även att ladda ner från medföljande länk.

Prenumerera

Dokument & länkar