Handelsbanken: Flaggning

Report this content

De av Handelsbanken förvaltade fonderna har ökat sitt innehav i Capio. Det sammanräknade innehavet i Capio uppgår därefter till 4 086 561 aktier, vilket utgör 5,27 % av kapitalet och rösterna.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Stefan Roos, Handelsbanken Fonder, tfn: 08-701 2209
 
Handelsbanken förvaltar fonder genom fondbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbankens Bofondförvaltning och SPP Fonder.

Prenumerera