Handelsbanken: Inbjudan till presskonferensDatum: Torsdagen den 15 november 2001
Tid: Kl. 11.00
Adress: Blasieholmstorg 11, Stockholm
Lokal: Blå Tornet
Anmälan i receptionen

"Världsekonomin efter terroristattackerna"

- Den senaste tidens oro i världen har satt djupa spår i konjunkturen. Den ekonomiska aktiviteten faller ytterligare. Vi ser också framför oss en allt svagare arbetsmarknad.

- Samtidigt har den ekonomiska politiken blivit än mer expansiv. Räntorna i USA är lägre än på flera årtionden och även i Europa och här hemma får politiken anses vara mycket expansiv. Nästa år blir svagt men därefter tror vi på en kraftigare återhämtning än i vår förra prognos.

- Svensk export drabbas hårt av den globala nedgången. Nu försämras även arbetsmarknaden. Den svaga kronan, låga räntorna och stora skattelättnader mildrar nedgången men kan inte neutralisera den.

- Inflationen faller men förblir högre än Riksbankens mål. Trots det tror vi på räntesänkningar i en snar framtid. När konjunkturen vänder blir politiken återigen mer restriktiv.

Stockholm den 14 november 2001

För mer information: chefekonom Jan Häggström: <br>Telefon: 08- 701 1097, mobil 070-761 4366 <br>

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera