Handelsbanken: Ny konjunkturprognos: Starkare BRIC, svagare PIGS

Vi förväntar oss ingen hårdlandning i Kina, ingen dubbeldipp i USA och inget sammanbrott i euroområdet (än!) - men världsekonomin behöver mer penningpolitisk stimulans för att få upp farten. Vi ser tydliga tecken på att kreditlättnaderna i Kina ger effekt. Sannolikt kommer detta att följas av en uppgång av importen från BRIC-länderna. USA gör redan sitt men euroområdet är fortfarande ett problem. PIGS-krisen eskalerar och särskilt i Spanien ser det mycket problematiskt ut. ECB kommer att behöva genomföra fler åtgärder för att hålla i gång banksystemet. I slutändan kommer ECB att behöva göra mer än Fed, vilket innebär att eurodeprecieringen fortsätter.

Många faktorer är till fördel för USD jämfört med EUR. För ett år sedan ansåg vi att USD skulle stärkas till runt 1,15-1,20 mot EUR. I slutet av 2011 hade USD-förstärkningen nått halvvägs till detta mål, men sedan dess har kursen rört sig sidledes. Våra argument för en stärkt dollar har definitivt inte försvagats. Snarare har de blivit starkare. Det är nu uppenbart att fler strukturella åtgärder behöver genomföras i euroområdet för att systemet ska hålla ihop. På kortare sikt kommer IMF och ESM troligen att hjälpa bankerna med mer kapital. Men fram till att detta är genomfört spelar ECB en avgörande roll för att hålla bankerna vid liv. Förhållandena i euroområdet är mycket sämre än i USA och vi räknar med att ECB kommer att föra en betydligt mjukare linje än Fed under perioden 2012-2014. Därför behåller vi vår prognos för en svagare euro.

Fed kommer sannolikt med en första höjning i slutet av 2013 när inflationsrisken ökar. Konjunkturbarometrarna stärktes nyligen måttligt, men många problem kvarstår. Trots att sysselsättningen har ökat sedan 2010 är arbetsmarknaden i ett bredare perspektiv långt från normal. Sannolikt kommer det att behövas omfattande strukturella reformer för att få sänka arbetslösheten kraftigt och inte bara generell stimulanspolitik.

Euroområdet är delat. En nordlig del bestående av Tyskland är stark, tillsammans med ett fåtal andra länder, och kommer att gynnas av låga räntor och en svagare euro. Frankrike har hamnat på efterkälken vilket kommer att öka de politiska spänningar som redan är tydliga inom euroområdet. Den södra delen är däremot i dåligt skick. Nu har Spanien återigen hamnat i fokus, i stället för Italien, och med all rätt. Den enorma bubblan i Spanien fortsätter att implodera i år, vilket påverkar arbetslöshet, banker och offentliga finanser. Stödet måste bli mer omfattande. Kapitalinjektioner i vacklande banker, räntesänkningar, nya LTRO och obligationsköp blir allt mer sannolika i takt med att krisen i euroområdet fördjupas.

Kinas ekonomi förlorar farten, vilket var väntat, men risken för en kraschlandning har minskat. Det blir troligen begränsat med nya stimulansåtgärder eftersom fokus nu har skiftat till de strukturella reformer som behövs för att landet ska undvika att fastna i den så kallade medelinkomstfällan. Sådana reformer hotar dock kommunistpartiets oinskränkta makt. Det senaste politiska dramat i Beijing är därför troligen inte det sista.

Merparten av den svenska inbromsningen är troligen över men vi ser inga tillräckliga starka drivkrafter som på kort sikt kan lyfta Sverige ur lågkonjunkturen, trots stark tillväxtpotential. Vi räknar med en gradvis accelererande efterfrågan, men prognosen är fortsatt svag BNP-tillväxt 2012. Därför blir det heller inte någon vändning på arbetsmarknaden. Mjuk penningpolitik väntas ge skjuts till en återhämtning som så småningom genererar tillväxt över den trendmässiga. Regeringens försiktiga hållning antas bestå på kort sikt, varför finanspolitiska stimulanser dröjer. Penningpolitiken är dock sannolikt otillräcklig för att på egen hand minska den höga arbetslösheten.

 

Jan Häggström, chefsekonom

För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera