Handelsbanken: Ny konjunkturprognos: Världsekonomin efter terrorn


Den senaste tidens oro i världen har satt djupa spår i konjunkturen. Den ekonomiska aktiviteten faller ytterligare i det korta perspektivet. Även om nedgången varit mest dramatisk i USA så har EMU under 2001 följt med ner hack i häl och i Japan, som kämpar med stora hemmagjorda strukturproblem, har den globala lågkonjunkturen kommit vid en synnerligen besvärlig tidpunkt.
Ekonomisk politik än mer expansiv
Samtidigt har den ekonomiska politiken blivit än mer expansiv. Räntorna i USA är lägre än på flera årtionden samtidigt som den finanspolitiska stimulansen inför 2002 är mycket stor. Även i Europa får politiken anses vara expansiv. I EMU är dock handlingsutrymmet för centralbanken ECB mindre. Dessutom är möjligheterna till finanspolitisk expansion mindre givet ett sämre statsfinansiellt utgångsläge.
Nedgången slår hårt på Sverige
Svensk export drabbas hårt av den globala nedgången där ett svagt Europa utgör ett större problem än USA. Nu försämras även arbetsmarknaden. Den svaga kronan, låga räntorna, skattelättnader och höjda överföringar till hushållen mildrar nedgången men kan inte neutralisera den helt.
Riksbanken sänker trots hög inflation
Inflationen faller men förblir högre än Riksbankens mål. Trots det tror vi på räntesänkningar inom en snar framtid. När konjunkturen vänder blir penningpolitiken, liksom i USA och EMU, återigen mer restriktiv.
Konjunkturen lyfter när osäkerheten skingras
Givet den extraordinärt expansiva ekonomiska politiken på de flesta håll i världen är förutsättningarna goda för en kraftig återhämtning. De närmaste kvartalet blir svagare än vi tidigare räknat med men därefter blir återhämtningen starkare. Vi anser att de långsiktiga tillväxtförutsättningarna i Sverige är fortsatt gynnsamma och betydligt bättre än på andra håll. Tillsammans med en bättre börsutveckling bör det leda till en starkare krona nästa år.


Stockholm den 15 november 2001

Jan Häggström, Chefsekonom

Hela konjunkturprognosen inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För mer information: telefon 08-701 1097, mobil 070-761 4366

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar