Handelsbanken: SPP:s frysning av företagsanknutna medel upphör

Report this content

Efter Alectas beslut:
 
SPP:s frysning av företagsanknutna medel upphör också
 
Efter Alectas beslut att häva frysningen av de företagsanknutna medlen, kan nu SPP göra samma sak.  
   Frysningen hävs därmed den 1 november.
  -  Det som hänt ger oss ytterligare argument för att ombilda bolaget, säger Stefan Nilsson, vd för SPP.
 
Det var den kraftiga och ihållande börsnedgången som tvingade Alecta att tillfälligt frysa de företagsanknutna medlen den 1 september i år. Även SPP valde att göra samma sak eftersom SPP:s ITP-liknande tjänstepensioner administreras av Alecta.
    - Det hade varit tekniskt i stort sett omöjligt att göra annorlunda än Alecta. Men det här är inte enbart en systemfråga. Vi tycker att Alecta tog ett klokt beslut, dessa försäkringsbestånd liknar varandra och vi har därför svårigheter som liknar Alectas, säger Stefan Nilsson.
     För att komma tillrätta med konsolideringsproblemen och dämpa effekterna av fortsatt utbetalning av de företagsanknutna medlen vidtar nu SPP i stort sett samma åtgärder som Alecta.  
     - Det som hänt visar att vårt beslut att inleda en ombildning av SPP från ömsesidigt bedrivet bolag till vinstutdelande är riktigt. Efter en ombildning är konsolideringsproblemen en icke-fråga för våra kunder. Som vinstutdelande bolag kan vi ta över den risk som kunderna idag ensamma delar på.
     Ombildningen beräknas ske senast den 1 januari 2005. För att säkra pensionsåtagandena fram till dess vidtas följande åtgärder:
 
1. Frysningen av företagsanknutna medel upphör
  • Villkoren för användningen av de företagsanknutna medlen är från den 1 november desamma som gällde innan beslutet om den temporära frysningen togs. Däremot upphör möjligheten till kontantutbetalning som saknar koppling till pensionsändamål.
 
2. Premierabatten upphör
  • Vid det senaste årsskiftet rabatterades premierna för ålders- och familjepension med 15 procent till följd av den då goda konsolideringsnivån. Premierna återställs den 1 januari 2003 till tidigare nivå.
  • För 2003 ges inga premienedsättningar för riskförsäkringar, främst sjukpension.
 
3. Övriga åtgärder
  • Alecta återför befintliga medel för finansiering av eventuell framtida ökad livslängd,  till det kollektiva konsolideringskapitalet. En sådan åtgärd har redan tidigare vidtagits av SPP. Skillnaden är att Alecta återtar allt, medan SPP valde att låta en del av risktillägget finnas kvar.
 
Frågor besvaras av:
Stefan Nilsson, VD, SPP
08-556 850 00
eller
Johan Lagerström, informationschef, SPP
08-613 22 42
 
Hela pressmeddelandet finns även att ladda ner från medföljande länk.