Handelsbanken: Standard & Poor's uppgraderar Handelsbankens rating

I ett pressmeddelande tidigare idag meddelade ratingföretaget Standard & Poor's att man beslutat uppgradera Handelsbankens och Stadshypoteks rating för långfristig upplåning till AA- från att ha varit A+. Den kortfristiga ratingen gick upp från A-1 till A-1+.
 
Standard & Poor's skriver i sin motivering bland annat att uppgraderingen avspeglar bankens höga och konsistenta lönsamhet, vilken underbyggs av en stark marknadsposition, hög kreditkvalitet, en fokuserad kultur som präglar bankens alla ledningsfunktioner samt bankens långsiktiga och försiktiga strategi.
 
Efter det att Standard & Poor's uppgraderat bankens rating har Handelsbanken Nordens högsta bankrating. Samtliga företag, som betygssätter Handelsbanken, har nu en AA-rating på Handelsbanken. Moody's betygsätter banken allra högst, Aa1, vilket innebär att Handelsbankens rating är bland de högsta i världen.
 
En hög rating är väsentlig för Handelsbanken för att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad, speciellt i ett internationellt perspektiv.
 
 
För ytteligare information kontakta:
Bengt Ragnå, Chef Investor Relations, tfn: 08 - 701 12 16,
Lars Lindmark, Chef Informationsavdelningen, tfn: 08 - 701 10 36,

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar