Handelsbanken Capital Markets noterar 12 nya warranter

Den 15 till 16 maj 2003 noterar vi på Handelsbanken Capital Markets 12 nya warranter på ABB, Assa Abloy,  Electrolux, Nordea, Sandvik, Securitas och Volvo. Vidare information och prospekt finner du på www.handelsbanken.se/warrants. Är det några warranter du saknar tveka inte att kontakta oss på handelsbanken@warrants.se.
 
Handeln med warranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i warranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.
 
Handelsbanken Capital Markets är idag den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden med en marknadsandel bland utfärdarna på 46% för år 2002.
 
Prospekt för warranterna kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/warrants.
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar