Handelsbanken Capital Markets noterar 16 nya warranter

Den 17 och 18 februari 2003 noterar vi på Handelsbanken Capital Markets 16 nya warranter på Autoliv, Assa Abloy, Electrolux, Sandvik, SCA, Skanska och Stora Enso. Vidare information och prospekt finner du på www.handelsbanken.se/warrants. Är det några warranter du saknar tveka inte att kontakta oss på handelsbanken@warrants.se.
 
Handeln med warranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i warranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.
 
Handelsbanken Capital Markets är idag den ledande utfärdaren och marknadsgaranten på den svenska warrantmarknaden med en marknadsandel bland utfärdarna på 46% för år 2002.
 
Prospekt för warranterna kommer att finnas tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/warrants.
 
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se.

Om oss

Handelsbanken