Handelsbanken Capital Markets noterar hitwarranter

Den 13 mars 2003 noterar Handelsbanken Capital Markets 6 hitwarranter på Hennes & Mauritz, Nokia och Skandia. 3 av warranterna är av typen hitwarrant-upp och 3 är av typen hitwarrant-ner. Hitwarranterna noteras på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vid Nordic Growth Market NGM.
 
Information om hitwarranter
När man köper en hitwarrant, blir man inte ägare till aktien. Istället köper man rätten att erhålla en fast ersättning (hitbelopp) om aktiekursen når en viss nivå någon gång under löptiden. Nås inte den i förväg fastställda kursen i aktien innan eller på slutdagen blir hitwarranten värdelös. Om hitwarranten når hitnivån ersätts den med pengar, så kallad kontantavräkning. Pengarna erhålls 10 bankdagar efter att aktien nått hitnivån.
 
Hitwarranter kan delas upp i följande beståndsdelar:
Typ: 
hitwarrant-upp - aktien måste stiga till, eller över, en viss nivå för att utbetalning ska ske
hitwarrant-ner - aktien måste falla till, eller under, en viss nivå för att utbetalning ska ske
 
Hitnivå:
den nivå aktien måste nå för att hitbeloppet ska betalas ut
 
Hitbelopp:
det belopp som betalas ut till innehavaren om aktien når hitnivån
 
Slutdag:
senast denna dag måste aktien nått hitnivån för att hitwarranten ska betala hitbeloppet, om aktien inte nått nivån innan eller på slutdagen blir hitwarranten automatiskt värd 0 kronor
 
Hitwarrantens löptid är beroende av om den underliggande aktien når hitnivån. Den dag då aktiekursen når hitnivån inträffar slutdagen, hitwarranten avnoteras och ersätts med kontanter. Så länge som aktien inte nått hitnivån fortsätter hitwarranten att vara noterad ända fram till och med slutdagen.
 
Övrig information
 
Handelsbanken Capital Markets är idag den ledande warrantutfärdaren i Norden, med warranter noterade i Sverige, Finland och Norge.
 
Prospekt för hitwarranterna finns tillgängliga på http://www.handelsbanken.se/warrants
 
För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till http://warrants@handelsbanken.se
 
 
Hela pressmeddelandet inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Handel med hitwarranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i hitwarranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.

Om oss

Handelsbanken

Prenumerera

Dokument & länkar